НЕВИМЕД ЕООД гр. София осъществява сигурен медицински транспорт със специализиран автомобил на територията на гр. София, както и в други селища в България и държави на територията на ЕС. Частната линейка е оборудвана с хидравлична носилка, преносим стол за стълби и асансьори, кислородна бутилка, аспиратор, генератор за напрежение 220V.

Услуги

транспорт на болни от дома до болницата и от болницата до дома

Повече

специализиран медицински транспорт от легло до легло

Повече

транспорт на болни до лечебно заведение за медицински изследвания

Повече

обезпечаване с линейка на спортни и концертни мероприятия

Повече

специализиран медицински транспорт на починали

Повече